Qui és l'AEG Soca-Arrel?

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel de Pòrtol, forma part del Moviment Escolta juntament amb catorze agrupaments més repartits per tota Mallorca i som un punt de referència educatiu en el barri o poble on estam arrelats.

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, aquest és un moviment educatiu sense ànim de lucre que ofereix als infant i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer, és una associació que es construeix gràcies a la participació diària, activa i solidària de tots els seus membres.

Compta amb tota una trajectòria amb més de 50 anys fent feina pels infants seguint l´estil de vida propi de l´escoltisme, heretat de Sir Baden Powell i arribat a Mallorca de les mans d´Eladi Homs.

L’objectiu del MEGM és l’educació de persones lliures i responsables i pretén que les al·lotes i al·lots que participen a les activitats que programa, puguin descobrir la seva capacitat personal a través d’un compromís constant.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel pretén ser, pels infant i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant.
En definitiva, un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients.

El marc de la vida a l’aire lliure serà el centre on es desenvoluparà principalment tota activitat educativa.

El mètode pedagògic, es basa en uns elements que podem resumir amb cinc dinamismes bàsics: 

· La vida en petit grup
· El progrés personal
· El compromís d’un mateix
· Ajudar a realitzar els seus projectes
· L’obertura cap als altres. 

Aquests elements s’apliquen de formes diferents segons sigui l’edat dels al·lots i al·lotes que dividim en cinc etapes:
  • Ferrerets (6 i 7 anys).
  • Llops/Daines (8, 9 i 10 anys).
  • Ràngers/Esplet (11, 12 i 13 anys ).
  • Pioners/Caravel·les (14, 15 i 16 anys).
  • Rutes (Joves de més de 17 anys).